All for Joomla All for Webmasters

اهداف پروژه

با توجه به اهميت روزافزون علم مديريت پروژه، عدم آگاهي از دانش و مهارت‌های مديريت پروژه می‌تواند منجر به بروز مشکلات مختلف در پروژه‌ها شود که نتيجه آن، پروژه‌های ناموفق و شکست‌خورده خواهد بود. اگرچه عوامل فني نيز مي تواند در اين خصوص تأثیرگذار باشد، اما ضعف گروه مديريت پروژه در هر يک از ابعاد 10 گانه پيکره دانش مديريت پروژه (ازجمله مديريت زمان، مديريت محدوده، مديريت نيروي انساني، مديريت هزينه، مديريت ريسک، مديريت يکپارچگي، مديريت ذينفعان و ...) می‌تواند به‌عنوان تهديدي براي اهداف پروژه باشد. مجموعه دوره هايي که در دپارتمان پروژه در نظر گرفته‌ شده است کليه مهارت‌های لازم براي مديريت موفق پروژه ها را تأمین می‌کند.