All for Joomla All for Webmasters
پم‌باک (PMBOK) مخفف Project Management Body Of Knowledge معروف‌ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه است که توسط موسسه‌ی بین‌المللیPMI آمریکا تدوين گردیده است و به‌عنوان یک‌زبان مشترک جهاني در حوزه مديريت پروژه به شمار مي¬رود. در منابع فارسی، اين استاندارد با عنوان پیکره دانش مدیریت پروژه معرفی‌شده است. اولين نسخه استاندارد پم باک در سال 1996 تنها در 176 صفحه متشکل از 9 حوزه دانش و 37 فرآيند منتشر گردید. به‌تدریج با پيشرفت علم مديريت پروژه به‌طور متوسط هر چهار سال ويرايش جديدي از اين استاندارد ارائه شد. آخرين نسخه از اين استاندارد، در سال 2017 در دو جلد و حدود 600 صفحه شامل 10 حوزه دانش و 49 فرآيند منتشر شد. اجراي دقيق و صحيح اين فرآيندها مي تواند تضمين کند که پروژه به بهترين حالت ممکن مديريت شود. در يک دسته‌بندی ديگر، کليه فرآيندهاي پم باک در 5 گروه فرآيندي قرار مي گيرند.
گروه فرآیندی آغاز
گروه فرآیندی برنامه‌ریزی
گروه فرآیندی اجرا
گروه فرآیندی پايش و کنترل
گروه فرآیندی اختتام