All for Joomla All for Webmasters
نرم‌افزار ام‌اس پروجکت (Microsoft Project) ابزاري مفيد براي مديريت اثربخش پروژه‌ها بر پایه علم مدیریت پروژه مي باشد و زیرمجموعه نرم‌افزار آفیس است. اگرچه نرم‌افزارهای مختلف و پيشرفته تري براي مديريت پروژه وجود دارد اما سهولت کار با نرم‌افزار MSP و کارايي بالاي آن در طيف خاصي از پروژه‌ها باعث شده است که از محبوبيت اين نرم‌افزار کاسته نشود. لذا آموزش جامع اين نرم‌افزار می‌تواند گامي مفيد (و نه کافي) در مسير ورود به بازار کار حوزه مديريت پروژه باشد.

خلاصه اي از محتويات دوره

نمودار گانت(Gantt Chart)، واردکردن فعالیت‌ها
تهيه WBS، کدهای آن و تشکیل ساختار WBS در نمای Gantt Chart
نحوه برآورد زمان فعاليت ها و واردکردن زمان‌ها در نمای Gantt Chart
تعریف تقویم پروژه، تقویم های خاص و نحوه تخصیص یک تقویم به یک فعالیت
انواع روابط وابستگي
تخصیص منابع
تسطيح منابع (Resource Leveling)
تنظیمات پیشرفته در نماهای Task usage،Resource usage ، Tracking Ganttو...
تفهیم حالات Effort driven و تجزیه‌وتحلیل آن، تحلیل سایر حالات رفع مشکل کمبود منابع علاوه بر جابجایی فعالیت‌ها
منحنی S و رسم دیاگرام جریان نقدی
بهنگام سازی و کنترل پروژه
روش‌های وزن دهی به فعالیت‌ها
روش‌های تهیه گزارش‌ها پیشرفت و نحوه ارسال اطلاعات گزارش پیشرفت به Excel و رسم منحنی‌های مربوطه
فن ارزش حاصله (Earned Value)
مکانیزم تکنیک EV
کنترل زمانی پروژه با EV
کنترل هزینه‌ای پروژه با EV
شاخص‌های کنترلی در EV نظیرCV ، SPI ، CPI و ...
مفهوم Baseline، روش Save کردن Baselineها و نحوه واردکردن و مقایسه مقادیر Actual ها با Baseline ها
مفهوم منحنی های BCWS ،BCWP، ACWP و نحوه رسم آن‌ها در Excel
ارتباط منحنی های BCWS ،BCWP، ACWP با Status Date