All for Joomla All for Webmasters

Design

می 5, 2014

ايجاد ارزش با مديريت ريسک پروژه

مديريت ريسک يکي از فعاليت هاي رايج در خصوص پروژه ها مي باشد و با فرض ايجاد ارزش براي پروژه انجام می‌شود.